Karta stałego klienta

 

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA


"Zbieraj stempelki i wymieniaj na nagrody"POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej "Zbieraj stempelki i wymieniaj na nagrody", w której uczestnik ("Uczestnik") otrzymuje kartę lojalnościową ("Karta promocyjna").

2. Organizatorem akcji jest EuMedia Justyna Bielawska-Szymaniak z siedzibą w Łodzi, ul. Paderewskiego 26/71, 93-025

3. Akcja prowadzona jest od dnia 25.10.2018r do odwołania i obowiązuje w punktach określonych w pkt. 4 Postanowień Ogólnych tego regulaminu.

4. Sklepy biorące udział w akcji:

a. AbcUroda Skierniewice, ul. Jagiellońska 8/16, 96-100

b. AbcUroda Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 7a, 96-2005. Lista sklepów przedstawiona w pkt. 4 Postanowień Ogólnych tego regulaminu może być modyfikowana przez organizatora w czasie trwania akcji.

6. Regulamin dostępny jest w sklepie biorącym udział w akcji oraz na stronie internetowej www.abcuroda.pl

7. Uczestnik biorący udział w akcji oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na warunki w nim przedstawione.

8. Organizator uprawniony jest do zmiany regulaminu o czym poinformuje na stronie internetowej www.abcuroda.pl na 3 dni przed wdrożeniem zmian w regulaminie.ZASADY UDZIAŁU W AKCJI

1. W celu skorzystania z akcji promocyjnej Uczestnik po dokonaniu zakupów za minimum 30zł na artykuły do paznokci, może odebrać Kartę promocyjną w kasie sklepu.

2. Wzór Karty promocyjnej:

 

3. Uczestnik po dokonaniu zakupów, za każde wydane 30zł na artykuły do paznokci otrzyma jeden stempelek.

4. Jeżeli paragon/faktura wystawiany jest na kwotę większą, stempelek przyznawany jest za każde pełne 30zł na art. do paznokci.

5. Paragonów nie można łączyć.

6. Stempelki z jednego paragonu mogą być przyznane dla jednej Karty promocyjnej.

7. Stempelek przyznany jest po dokonaniu zakupów w sklepie, po wydaniu paragonu/faktury i opłaceniu zakupów.ZASADY UCZESTNICTWA I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrodą w akcji "Zbieraj stempelki i wymieniaj na nagrody" są vouchery ("Voucher") o wartości: 30zł, 70zł i 150zł.

2. Uczestnik rozpoczynając zbieranie stempelków znajduje się na I (pierwszym) poziomie. Po uzbieraniu 20 pieczątek (całej Karty promocyjnej) Uczestnik może wymienić kartę na Voucher o wartości odpowiadającej do ukończonego poziomu lub przejść na kolejny poziom i zbierać stempelki dalej.

a. Poziom oznaczony jest na Karcie promocyjnej w polu oznaczonym literką "P". Wysokość poziomu określa i uzupełnia ekspedientka wydająca kartę lub przybijająca stempelki.

3. Wartości bonów dla ukończonego poziomu:

- I poziom -> 20 stempelków -> Voucher o wartości 30zł do wykorzystania w sklepie.

- II poziom -> 40 stempelków -> Voucher o wartości 70zł do wykorzystania w sklepie.

- III poziom -> 60 stempelków -> Voucher o wartości 150zł do wykorzystania w sklepie.

4. Vouchery można wykorzystać na cały asortyment dostępny na stanie sklepu w którym została wymieniona karta.

5. Voucher można wykorzystać jednorazowo. W przypadku gdy kwota zakupów jest mniejsza od wartości vouchera to pozostała kwota przepada.

6. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

7. Towar zakupiony podczas wykorzystania Vouchera nie podlega zwrotowi.

8. Jeżeli towar zakupiony podczas wykorzystania Vouchera okazał się wadliwy lub podczas użytkowania stwierdzono u niego uszkodzenie, Uczestnik ma prawo do reklamacji towaru po okazaniu paragonu zakupu.

9. Reklamacje produktów rozpatruje producent towaru.REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z akcją promocyjną "Zbieraj stempelki i wymieniaj na nagrody" można składać drogą pisemną na adres

EuMedia Justyna Bielawska-Szymaniak,

ul. Piotrkowska 270 lok 109, Łódź 90-3612. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację oraz adres/email w celu możliwości odpowiedzi na reklamację.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona pisemnie lub drogą elektroniczną.

4. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.